• Д-р Христина Хайдудова е завършила медицина в МУ-Плевен
  • Началник лаборатория е за изследване на полово предавани инфекции в Клиника по Дерматология и Венерология към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД-Плевен
  • Университетски преподавател в МК при МУ, Плевен, специалност „Медицинска козметика“
  • Има две специалности : „Дерматология и венерология“ и „Обществено здраве и здравен мениджмънт“
  • От 2019 г. е Докторант за придобиване на образователна и научна степен “Доктор”, професионално направление “Медицина”
  • Следдипломни квалификации : Криотерапия и лазертерапия на доброкачествени кожни тумори; Диагностика на урогенитални, хламидиални, микоплазмени инфекции;  Имунодиагностика на човешки ретровирусни инфекции HIV
  • Следдипломни квалификации  по практическа дерматология, естетична медицина и лазертерапия в България и чужбина със съответните сертификати (Милано, Барселона, Солун, Тбилиси,  Израел и др.)
  • Собственик и управител е на Естетичен и Лазерен Център – гр.Плевен
  • Член на БДД, БЛС, EADV, BAAD

Д-р Христина Хайдудова

Дерматология, венерология и естетична медицина

Haydudova Еsthetic&Laser Center

5800, Плевен

ул. Цар Борис III, №12

Търговски Център Макси, етаж 3

www.estetika.bg

hhaidudova@abv.bg

+359 878 49 49 65