fbpx

Холистичен подход към красотата

декемврийско издание FORBES BULGARIA 2021

За оригиналната статия цъкнете тук

Д-р Хайдудова, къде виждате мяс­тото на естетичните услуги в съвременното общество?

Естетичните подходи за забавя­не на стареенето като важен фак­тор за личностно развитие стават все по-актуални, научно обосновани и придобиват превантивен и холис­тичен характер.

Освен хронологич­ните анатомофизиологични промени съвременните хора са подложени на хроничен стрес, свързан с ексткрем­ните предизвикателства на бизне­са, дигитализацията, технологиите, екологията, културата и пандемиите.

Стресът е тригер, водещ до разно­образни промени в организма, които имат психична и физическа изява. Ес­тетичната индустрия през последни­те години се превърна в една от зна­чимите грижи за психосоматичното здраве на индивида. Благодарение на мощно развиващите се технологии и иновации в областта на естетични­те лазерни системи, инжекционните терапии и продукти за разкрасяване се създаде възможност за холистичен, ефективен и безопасен мениджмънт за забавяне на стареенето и поддър­жане на млада, привлекателна, здрава и емоционално изразителна визия.

Необ­ходимите инструменти за постигане на тази цел са квалификация, талант, опит, инвестиция, класно оборудване и съвременна база.

Защо е важно на всяка цена клиенти­те да се доверят на добри, провере­ни специалисти за тези естетични процедури?

Мисля, че ерата на гаражните салон­чета, на пребрандираните и неефек­тивни апарати, на гротесктните и нерегламентирани процедури, при­лагани от неспециалисти, вече приключва.

Съвременният информиран клиент има все по-големи изисквания и търси както специалисти – дерма­толози и хирурзи с доказан опит и отговорност, така и висококачествена, безопасна апаратура от висок световен клас.

Не на последно място, естетичната грижа за кожата изисква стерилна и луксозна атмосфера, което е и отражение на виждането и качествата на специалиста.

Важно е и изграждането на доверие между лекар и пациент, споделянето, екипната работа. Не бива да се разчита на единични, изолирани или хаотични процедури, защото вълшебства не съществуват в този аспект. Трябва да се мисли и процедира в перспектива (спрямо възрастта, пола и индивидуалните особености), като се следва един постоянен, комплексен терапевтичен бюти план, което води до трайно натрупване на ефекта и впечатляващи резултати.

Говорите за холистичен подход към красотата. Какво влагате в това по­нятие?

Холистичният подход e цялостен, комплексен подход за изграждане на ес­тетична визия с превантивен харак­тер. Той включва както своевременно отстраняване на несъвършенствата с познатите процедури като инжек­тиране на хиалуронови филъри и кола­геностимулатори, ботулинов токсин, лифтиращи конци и други, така и ця­лостно ремоделиране на кожата на лицето и тялото с лазерни апарати.

Едни уголемени устни няма да създа­дат оптимален разкрасяващ ефект, ако имаме акне, белези, петна, капи­ляри, косъмчета, бръчици, отпусна­ти участъци. Необходима е корекция на цялата дермална тъкан на лицето с подходящ лазер или предварителна подготовка на таргетни участъци. От ключово значение е своевремен­ното лечение и коригиране на забеля­зани дефекти като уморени очи, нача­ло на отпускане на кожата, петънца, акне и белези, поява на мимически и статични бръчки, грижи за шията и ръцете, мастни натрупвания, целу­лит и други.

При първа поява на види­ми промени, терапията с лазер или RF апарат е много подходяща и ефектив­на. Всичко това, както и здравослов­ният начин на живот, храната, спор­тът, приемът на вода, хранителни добавки и подходящата козметика водят до натрупване на позитивни ефекти за кожата, които ще я под­държат жизнена и млада дълги години.

Качественото обслужване на кли­ентите е свързано с наличието на съвременна техника. С каква апара­тура разполага Haydudova Еsthetic Center?

В отговор на нуждите на съвременния клиент нашият нов център обогати своето оборудване и вече притежава три от известните платформи на из­раелските лазери Alma Lasers – Harmony XL Pro™, Soprano Titanium™, Accent Prime™.

Alma предоставят мултифунк­ционален подход за решение на редица проблеми – високо ефективна 3D епи­лация, премахване на татуировки и хи­перпигментации, лечение на капиляри и хемангиоми, неаблативен лифтинг – Clear lift, разграждане на локализирани мастни натрупвания и двойна брадич­ка, радиочестотен лифтинг и конту­риране на лицето и тялото, лечение на целулит.

Новата Microplasma RF и Pixel RF Colibri е най-модерната и безо­пасна фракселна технология за тота­лен скин ресърфейсинг, заличаване на белези и стрии, неоперативна блефа­ропластика. Всички лазерни терапии са на високо, научно доказано техно­логично и клинично ниво, иновативни, ефективни и най-вече безопасни.

Soprano Titanium™ е най-новата ни ла­зерна платформа за трайно обез­космяване, която съчетава силата на три вълни – Alex 755 nm; Diode 810 nm; Nd –Yag 1064 nm. Епилацията е по-бър­за, по-безопасна и с най-високи резул­тати по отношение на структурата, цвета и дълбочината на косъма.

Терапията за тяло – „Body contouring“, освен патентованата ултразвукова и радиочестотна технология на Accent Prime™ вече има завършен и оптима­лен цикъл от всички необходими и до­казано ефективни процедури с двата нови апарата за Криолиполиза (Z–Lipo) и Шокови вълни (Z-Wave) на водещата компания Zimmer Aesthetics™ – Germany.

Диамант в нашето портфолио е уни­калното устройство Diamond Glow™ на американската компания Allergan. Diamond Glow™ доказва качество, над­минаващо всички познати процедури за почистване, лечение и подмладява­не на кожата. Това е неинвазивна те­рапия 3 в 1, която едновременно екс­фолира, почиства порите и инфузира кожата със специфични серуми (хиа­луронова киселина, витамин С, избел­ващ серум с Lumixyl и серум за акне със салицилова киселина и Bakuchiol). В резултат кожата се чувства чиста, гладка, освободена от себум, токсини и обриви.

Голямата ни гордост е и най-новата система – AGNES MEDICAL™. AGNES е нехирургично, радиочестотно устройство за микроинвазивна естети­ка и справяне с проблеми, които не намираха адекватно решение.

AGNES използва изолирани радиочестотни микроигли и се прилага за подмладя­ване на долния клепач, премахване на торбички, редуциране на маларните птози и двойната брадичка, скулпту­риране на челюстта и лицето, стя­гане, лифтинг, премахване на белези и други. AGNES може да извайва лицето без намесата на скалпел с бърз възста­новителен период.